1. Toon respect voor een ieder en zijn eigendom.

2. Veroorzaak geen overlast.

3. Toon respect voor de natuur.

4. Meld calamiteiten en onregelmatigheden bij de gemeente, politie of hengelsportvereniging.

5. Zorg dat je beschikt over alle benodigde vergunningen.

6. Vis alleen met visveilige systemen.

7. Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat.

8. Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen.

9. Ga verantwoord om met het gebruik van de bewaarzak.

10. Zet de karper terug in het water waarin je hem hebt gevangen.

Bent u geïnteresseerd in de Karper Studiegroep Nederland? neem dan een kijkje:Op 1 april 1974 werd de Karper Studiegroep Nederland (KSN) op initiatief van Dick Langhenkel opgericht.
Toen heette het nog  "Studiegroep Nederland ter Bevordering van de Karpervisserij".

Omdat Jan de Winter ook door middel van zijn boek "Karpervissen" al liet weten dat een soort sturend orgaan moest komen van karpervissers  in Nederland, werd Jan benaderd door Dick om mee te helpen aan de opzet van zo een vereniging naar Engels voorbeeld.
Rini Groothuis werd ook lid van het eerste uur, mede door zijn gemeenschappelijke ervaring met Dick in de British Carp Study Group[ BCSG ] .
Jan Junge trad eveneens toe tot het oprichtingsbestuur.
De toen belangrijkste doelstelling was om contacten tussen karper-vissers onderling te stimuleren  en daardoor een beter inzicht te krijgen in alle materialen en  technieken die nodig zijn om blijvend prettig en steeds succesvoller op  karper te kunnen vissen. Ook meer algemene wetenswaardigheden zoals het ge-drag en biologie van de karper zouden worden bestudeerd.
Dat het in het begin niet altijd koek en ei was in het bestuur heeft Dick Langhenkel zich eens laten ontvallen in het sportvisblad "de Sportvisser".
Omdat Jan, zoals je van hem zou kunnen verwachten.., op kwam voor de belangen van de boerenkarper botste het nogal eens
heftig.
Ik denk dat Jan Junge in het kamp van Jan hoorde, gelet op zijn speurtocht naar het boek van Jan de Winter bij boekhandel de Slegte.........
Het andere kamp stond onder aanvoering van Rini Groothuis voor het vangen van liefst grote spiegelkarpers en edelkarpers.

Jan vond dat maar niks, in het hoofdstuk VISIE gaat hij nader in op wat hij dacht van de toepassing van het Engelse voorbeeld in Nederland.
Dick Langhenkel heeft met lede ogen aangezien hoe af en toe gescholden werd en volgens hem moest je zelfs oppassen dat er geen handgemeen zou ontstaan.

Tja, dat kan gebeuren als je een stel idealisten bij elkaar zet.
Uiteindelijk heeft Dick in 1979 eieren voor zijn inzet gekozen en is er uitgestapt.
Toch bestaat de [ inmiddels vereniging] nog steeds, alleen het kamp der spiegelkarpers hebben het gewonnen.
Dat heeft echter wel geresulteerd in de inmiddels befaamde spiegelkarperprojekten.
Ik kan u verzekeren dat om tot zo een projekt te komen heel veel tijd gaat zitten in praten,denken,analyseren, maar vooral doen!
U kunt op de website van de KSN bekijken wat er allemaal om de hoek komt zetten!

Gelukkig is de boerenkarper niet van de agenda van de heden- daagse KSN verdwenen. Integendeel, er wordt terdege over nagedacht ook een boerenkarperprojekt te verwezenlijken.
Dat zal zeker andere problemen geven dan een spiegel-karperprojekt.
De blauwdrukken en de ervaring zijn voorhanden, nu nog menskracht.
Als u deze plannen wilt mede-ondersteunen is wellicht nu het goede moment aangebroken om lid te worden van de KSN.
Op die wijze houdt u het gedachtengoed van Jan de Winter en zijn vroegere boerenkarper kamp levend!

De Karper Studie Groep doet veel goed werk en draait goed, er is zelfs een jeugdafdeling waar viskampen voor jeugdige karpervissers worden georganiseerd.
Ook zijn door de KSN gedragcodes voorgesteld, dezen worden dit jaar [2003] in de grote vergunning van de NVVS opgenomen!
Dit zijn de codes van de KSN en hopelijk ook de uwe
© webmaster karper-nostalgie.info 2002-2003
Een paar foto's van de KSN-stand op de Hengelsportbeurs van 1 en 2 november
no-rightclick
Op de website van de Karper Studiegroep Nederland