Bij mijn weten zijn noch van Henk Kat of Dirk de Vries artikelen verschenen over het vissen op karper. Wel ontwierp en maakte Dirk de Vries zijn eigen karperhengels.

Cick (Kick)H.Geudeker  was de eerste vissende schrijver die iets over Dirk de Vries schreef. In zijn boek “Beet” uit 1953 meldt hij over hem:
“Maar deze Dirk de Vries is dan ook een bijzondere hengelaar, een pionier, een zoeker, die zich niet tevreden stelt met het gewone, maar één, die altijd naar verbeteringen zoekt, die zich internationaal oriënteert en niet bereid is om wat iedereen goed en normaal vindt, als goed en normaal te accepteren.”
Dirk de Vries viste in 1916 al op karper met een hengel met katrol en was een van de eersten die zijn hengel uitrustte met een werpmolen. Dirk de Vries overleed in 1970.

Henk Kat ( 1892-1959) was zijn leermeester waar het ging om het gedrag aan het water, je op laten slokken door de natuur en daardoor één geheel worden met die natuur.
Henk Kat was een struiner, bleef nooit langer op een stek zitten dan een uur, als hij dan nog niets gezien had, verkastte hij naar een andere stek.
Net als Dirk de Vries als een natuurlijke eenheid op de plek waar je je aas te water laat, immer attent op veranderende omstandigheden. Ook met zogenaamde “slechte” wind/weersomstandigheden gaan vissen. Lak hebben aan degenen die zeggen dat je bij die en die wind niks vangt. Zij hebben het tegendeel bewezen………

Het sluipen naar de stek toe, je praktisch onzichtbaar maken, ja zelfs met een met modder ingesmeerd gezicht, betraden zij het strijdtoneel.

Samen met zijn goede vriend en befaamde Nederlands brasemvisser Jan Roelfs heeft Jan ook veel opgestoken van vooral Fred Thorncroft.
Fred was toen al lid van de National Carp Club in Engeland, hij viste uitgekookt, bediende zich van de juiste tactieken en technieken en niet zonder succes!

Hoe Jan in contact is gekomen met Fred Thorncroft, weet ik niet, maar ook zijn manier van vissen heeft hem bijzonder geïnspireerd. Hij heeft dan ook terecht het verslag van de vissessie uit 1968 in zijn boek opgenomen.
Samen met Charlie Wishart, David Haville en bij gelegenheid Jan Roelfs trok Jan er vaak met ze op uit naar het IJsselmeer en ook het Groene Meer.
Jan met Fred op de karper en de anderen op de grove brasem.
ZIJN  VRIENDEN
deze foto is door Jan genomen tijdens het vissen op het Groene Meer. Rechts in de boot zit Fred Thorncroft
Fred, Charlie en David met een drietal mooie karpers.
Ook Richard Walker had dezelfde instelling als Jan ; hij bewonderde Walker ook zeer, maar ik denk dat bovenstaande Nederlandse pioniers zijn bron van inspiratie zijn geweest om het boek “Karpervissen” te schrijven.
"Sir" Richard Walker
Nadien zijn velen in het voetspoor getreden van Jan, onder andere “de vissende dominee” Dick Langhenkel, die later, op initiatief van Nico de Boer, samen met Nico het bekende boekje 200 karpertips schreef.
Ook Jan Roelfs, zijn goede vriend, en brasemvisser schreef zijn boek, nou ja, hij vertelde zijn ervaringen aan Jan de Winter en die schreef het boek op aanwijzingen van Roelfs.
Jan Roelfs met peuk en mooie brasem.
En last but not least, Nico de Boer tenslotte, ook een groot karpervisser, heeft de redactie van de tweede druk van “Karpervissen” op zich genomen.
Overigens ging dat niet zonder slag of stoot, Nico moest Jan echt overhalen het eerste boek te herschrijven.
De fotografie (ontwikkelen enzo) werd ook door Nico gedaan.
Nico de Boer behoorde ook tot de kleine kring van zijn echte vrienden.
Al zegt Nico hier in alle bescheidenheid zelf over:
"Het was niet een echt goede vriend, maar hij beschouwde mij wel als een positieve aanjager. Hij zag
mij waarschijnlijk toen wel als een vertrouwde goede kennis."

Vermeldenswaard is dat Nico de Boer in 1998 de 'Hengelsport Promotieprijs' in ontvangst nam, als kroon op zijn werk voor de Nederlandse sportvisserij.

Voor wie meer wil weten over Nico de Boer, die overigens een duizendpoot lijkt! , neem eens een kijkje op zijn website:

Fishingtravel-infoNa het verschijnen van het boek van Jan zijn velen hem gevolgd, zeker toen de “nieuwe karpervisserij “ uit Engeland kwam overgewaaid, maar in mijn ogen heeft geen van deze schrijvers kunnen tippen aan het oerboek van het Nederlandse Karpervissen als dat van Jan B. de Winter
© webmaster karper-nostalgie.info 2002-2003
Met Clarissa op het binnenblad
no-rightclick